Tintoramas Skar og Kai Ove Holten_320x359
Tintoramas Skar og eier Kai Ove Holten

Etter å ha fått 1.AK på jaktprøve og BIM på utstilling er Tintoramas Skar blitt godkjent elitehund og avlhannhund.