For å kunne få avkom etter din hund registrert hos Norsk Kennel Klub (NKK), må begge foreldredyrene blant annet ha kjent status for CLAD samt Rcd1-PRA og Rcd4-PRA. Dersom begge foreldredyrene er fri for CLAD og begge PRA-variantene, vil avkommene være arvelig fri.

Du finner status på aktuell hund på dogweb.no:

Dersom din hund mangler én eller flere av undersøkelsene over, må den testes dersom du planlegger å bruke den i avl. Her ser du hvordan du går frem for å DNA-teste din hund.