Styret i Nisk avdeling 5 ønsker velkommen til årsmøte i Statens Hus i Bergen mandag 22. januar 2018

Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 5

Tid:    Mandag 22.januar 2018 kl 1900
Sted:  Statens Hus, Kaigaten 9, 5020 Bergen

 

Forslag til saker som skal behandles må være inne innen 01.januar 2018 og sendes til avd5@nisk.no

Sakspapirer vil legges ut fortløpende 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskivere
3. Behandle styrets årsberetning
4. Behandle regnskap
5. Behandle styrets forslag til budsjett og handlingsplan
6. Behandle innkomne forslag
7. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomite
8. Valg av representanter til generalforsamlingen
9. Kåring av årets hunder

Styret ønsker alle sine medlemmer velkommen til årsmøtet!

Tips en venn Skriv ut