Nisk avd 7 header

Styret i NISK avd.7 fortsetter

Kommentar fra Styreleder Tor Westrum, og bestemmelse fra NKK vedlagt. 

200618(Kommentar Nisk avd7 Tor)_Fotor.jpg

DU-sak-2019-33 dok 33 Vedtak (004).jpg

DU-sak-2019-33 dok 33 Vedtak (004) 1.jpg