Leder:
Lene Moen
Solbakken
1929 Auli
Tlf.: 99511448
e-post: otmoen@online.no

Nestleder:
Anne Skjønsfjell
Fossekallen 22
1407 Vinterbro
Tlf.: 41668680
e-post: ane.skjønsfjell@c2i.net

Kasserer:
Cato Fjeld Andersen
Tømmerveien 17
1405 Langhus
Tlf.: 64868217
e.post: cato@scandecsystemer.no

Styremedlem:
Ina Killingrød Greve
Gml. Ringeriksvei 208
1356 Bekkestua
Tlf.: 92289471
e-post: ina.killingrod-greve@vetinst.no

Styremedlem/sekretær:
Per Erik Gärtner
Skarvaveien 34
1350 Lommedalen
Tlf.: 90121022
e-post: per.erik@peg.as

Styremedlem:
Mette Veidal
Vestenga, Ringsby
2160 Vormsund
Tlf.: 48098580
e-post: j-erii@online.no

Varamedlem:
Kari Frydenlund
Åsheimvn. 10
1476 Rasta
Tlf.: 92812354
e-post: ka-fry@online.no

Felles adresse til alle i styret: styret@avd1.nisk.org