Valpeshow: Påmelding på stedet, fra kl. 10.00.
Bedømmingen starter kl. 10.00
Det blir kåring av utstillingens beste unghund.
 
Påmelding på NKKs standardskjema innen 10. mai til:
Jan-Erik Svandal 
Søndre Morstadgutua 31,
2750 Gran
E-post: esvandal@online.no
Tlf: 61 33 20 21 – Mobil: 90 97 20 19
Bankgironr. 1594 24 18407
 
Påmeldingsavgift kr 290,- Veteran kr 140,- Valp kr 140,-
 
VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG UTSTILLINGSDAG!
 
NISK Hedemark og Oppland