Bildet: N SE UCH Russell`s Perfect Bloody Mary til Henning Rud.

NISK AVD. 1 har gleden av å ønske velkommen til årets spesialutstilling for Irsk Setter rød og rød/hvit, inkludert valpeshow på Nordre Lindeberg Gård den 24 juni 2020. Påmeldingsfrist er 15/6 - 2020. Påmelding gjøres via web på NKK sine sider: https://www.nkk.no/terminliste-utstilling-inkl-lp-og-ag/category860.html

Dommer: Hilde Kvithyll

Oppmøte: 17.45.

Utstillingen starter kl. 18.00.

Apportbevisprøve:

Det vil også bli avviklet apportbevisprøve under arrangementet. Pris: kr. 150,-. Dommer: Cato Martin Jonassen. Husk registreringsbeviset til hunden. Betaling med Vipps. Påmelding til apportbevisprøven kan du gjøre her: https://www.deltager.no/apportbevis_prove_24_juni_24062020#init


Følgende smittevernregler vil gjelde:

 • Minimum 1 meters avstand til dommer, ringsekretær, og andre deltakere
 • Vær nøye med håndhygienen, og følg oppslag på utstillingsområdet
 • Det utnevnes en utstillingsleder, eventuelt èn eller to assiterende utstillingsledere, som har ansvaret for at smittevernreglene følges under arrangementet
  • Disse har myndighet til å rettlede, og eventuelt bortvise personer som ikke følger reglene
  • Ved bortvising mister vedkommende retten til å vise hund, eller få refundert påmeldingsavgiften
 • Arrangementet er ikke åpent for publikum, og utstillerne oppfordres derfor til å begrense sitt følge under arrangementet
 • Utstillerne får ikke lov til å komme før de blir innkalt
 • Utstillerne oppfordres til å ta kontakt per telefon, eller mail på forhånd dersom de har spørsmål til arrangementet 

Avvik fra utstillingsreglene:

 • Hunder som får tildelt Very Good skal ikke komme inn igjen for plassering. De er ferdig bedømt når premien VG er utdelt
 • Utstillere skal selv vise hundens bitt og tenner
 • Når dommer går over hunden, skal utstiller stå på minst èn meters avstand. Dommer eller ringsekretær kan, om nødvendig, selv holde i hundens bånd. Dommere skal ha forståelse for at en del hunder kan være ubekvemme i en slik situasjon, avhengig av rase
 • Det tas ikke vinnerbilder inne i ringen
 • Husk hundens registreringspapirer og vaksinekort
 • Det blir salg av kaffe og brus. Betaling: Kun Vipps av smittevernhensyn.  

Vel møtt !