NO47454/19 SO Messi oppfyller alle klubbens krav og er herved ny godkjent avlshund.

 

Mor:                Sjøsprøyten,s J K Odda

Far:                 Norrlands guidens Storeulv

 

 

Oppdretter:    Øyvind Willhelsen og Odd Brede sommerset

 

 

Eier:                Tom Johansen