13

Skjema for DNA test av din hund

SLIK BESTILLER DU NØDVENDIG SKJEMA

 

Når du skal DNA test din hund, er du nødt til å ha med et skjema fra NKK til veterinæren når testen utføres. Det bestilles det via «Min side» på nkk.no.
Slik gjør du:

 

1.      Logg det på «Min side» på nkk.no. På førstesiden finner du punktet "BESTILLING AV SKJEMA FOR DNA-ANALYSE". Der bestiller du skjema for den hunden du skal teste. Det er viktig at dette skjemaet medbringes til  veterinær, fylles ut og og bekreftes av veterinæren.
 
2.    NKK krever betaling  per skjema inkl. registrering av testresultatet i DogWeb. Dette betales når skjemaet bestilles.
 
3.    I tillegg til NKKs skjema må du bestille selve testene på hjemmesiden til  Animal Health Trust. Bestilles:   HER. Du vil da motta testsvabere (munnsvabere), en for hver av testene du bestiller. (CLAD, PRA rcd1 og/eller PRA rcd4).
 
4.     Når testsettet er mottatt fra AHT, tar du med dette samt NKK-skjemaet til veterinær og får utført testen i henhold til beskrivelsen fra AHT. Veterinær sender test og skjema inn slik som beskrevet på papirene fra AHT Du beholder NKK-skjemaet som veterinæren har bekreftet.
5.  Når du mottar sertifikatet fra AHT, sendes en kopi av det samt det utfyllte NKK-skjemaet til NKK..  
 
 
 
NB! 
Mange hunder har foreldre har kjent stus for for CLAD og PRA. Dersom begge er fri, vil det ikke være behov for test, da avkom er arvelig fri.
Dersom f.eks. en hund er arvelig fri for CLAD og PRA rcd1, men en av foreldrene er bærer av PRA rcd4, trenger hunden kun å testes for PRA rcd4
 
Tips en venn Skriv ut