Det var også under årsmøte diskusjon om revisors beretning som foreslo å sende regnskapet tilbake tilmstyret, noe som har ført til at det har vært en del henvendelser til meg. Nå er protokollen fra årsmøtet kommet, og jeg legger ved denne under her. Det viser at regnskapet ble godkjent av årsmøtet med 15 mot 8 stemmer.

 

Interimstyret og VK er nå i gang med å sette sammen forslag til nytt styre, men vi ønsker at også medlemmer i avdelingen skal bidra, så derfor vil vi sette stor pris på om det kommer forslag til personer som kan gå inn i styret. Disse kan sendes leder for VK - Frode Døsvik - frodedos@gmail.com.

 

Så fort vi har forslag til nytt styre klart, vil disse i hht. klubbens lover bli bekjentgjort i forbindelse at det blir kalt inn til ekstraordinært årsmøte.

 

 

 

Tor Westrum, kontaktperson for interimtyret

 

 

Protokoll fra årsmøtet i NISK avd.7