Rasbilde

Trondheim 24.november

Seminar om RAS

Vil du være med på å legge strategien utvikling av den irske setter? Da må du sette av 24. november og komme til Trondheim.

 

Vår rasespesifikke avlsstrategi skal revideres og endelig plan skal vedtas på RS 2019.

I den forbindelse skal styret gjennomføre en RAS-konferanse i Trondheim lørdag 24. november. Der skal vi gjøre opp status og oppdrettere/medlemmer skal gis anledning til å være med i diskusjonen og komme med innspill.

Mer detaljert program følger senere.

Tips en venn Skriv ut