Vår rasespesifikke avlsstrategi skal revideres og endelig plan skal vedtas på RS 2019.

I den forbindelse skal styret gjennomføre en RAS-konferanse i Trondheim lørdag 24. november. Der skal vi gjøre opp status og oppdrettere/medlemmer skal gis anledning til å være med i diskusjonen og komme med innspill.

Mer detaljert program følger senere.