Det vil bli mulig å ta sauebevis samt få fornyet sauebeviset i Røyken mandag 04.08, mandag 11.08 og mandag 18.08. For eiere med hunder som skal avlegge prøven for første gang er det viktig å møte opp en av de to første gangene, da hunden må testes to ganger. Pris for førstegangs-bevis er kr.250,- for NISK-medlemmer og kr.300,- for andre (inkluderer begge gangene). Pris for fornyelse av bevis er kr.200,- for medlemmer og kr.250,- for andre. Påmelding/info til Heidi Moen på mobil 97 12 20 55. Oppmøte og registrering i klubbhuset på Lund Gård , Krokoddveien 17.