NISK LOGO_200x200

Saken er anket

Styret i avdeling 7 har anket hovedstyrets vedtak om fratakelse av å inneha tillitsverv og retten til å ha tillitsverv i 2 år. Domsutvalget i Norsk kennel klub (NKK) finner at det ikke er grunnlag for umiddelbar iverksettelse. Under ankebehandlingen har styremedlemmene rett til å inneha sine verv.

Dette ble stadfestet i e-post mottatt fra NKK den 28. november.

Partene er nå gitt 14 dagers frist til å uttale seg om saken ovenfor Domsutvalget i NKK.