NISK LOGO_200x200

REPRESENTANTSKAPSMØTE I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Det innkalles herved til Representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb 10. mai 2020

INNKALLING TIL

REPRESENTANTSKAPSMØTE

I  NORSK IRSKSETTERKLUBB

Tid: Søndag 10. mai 2020 kl. 0900

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Fastsette representantenes stemmer
  3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
  4. Beretning for perioden 2019
  5. Regnskap for perioden 2019
  6. Fastsette årskontingent for 2021
  7. Innkomne forslag
  8. Hovedstyrets forslag til budsjett
  9. Valg

Etter RS blir det et innlegg med "Kunnskapsbasert avl", hvordan bruke indexer og hva dogweb forteller oss.

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK.

Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett.  Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.

Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater. Frist for innsending er 28.mars til leder i valgkomiteen Tore Salvesen toresbyggtegning@gmail.com  

Valgkomiteen 2020 .docx

 

Lørdag 9.mai:

Møte med avdelingsrepresentantene/DR for gjennomgang av saker til RS

«Avdelingens time»

NISK medier og retningslinjer

Eventuelt

Møtet starter med lunsj kl. 1200

 

 

VEL MØTT!

 

Styret i Norsk Irsksetterklubb

NISK 2019 RESULTAT.pdf

NISK 2019 BALANSE.pdf

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2019.pdf