NISK LOGO_200x200

REPRESENTANTSKAPSMØTE I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Det innkalles herved til Representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb 10. mai 2020

INNKALLING TIL

REPRESENTANTSKAPSMØTE

I  NORSK IRSKSETTERKLUBB

Tid: Søndag 10. mai 2020 kl. 0900

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Fastsette representantenes stemmer
  3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
  4. Beretning for perioden 2019
  5. Regnskap for perioden 2019
  6. Fastsette årskontingent for 2021
  7. Innkomne forslag
  8. Hovedstyrets forslag til budsjett
  9. Valg

 

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK.

Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett.  Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.

 

Lørdag 9.mai:

Møte med avdelingsrepresentantene/DR for gjennomgang av saker til RS

«Avdelingens time»

Eventuelt

Møtet starter med lunsj kl. 1200

 

 

VEL MØTT!

 

Styret i Norsk Irsksetterklubb