Nisk logo 100år_600x705

Representantskapsmøte i NISK 2017

Representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb vil bli avhold  på Gardermoen den  7. mai 2017

 

 

NISK LOGO_200x200

Representanskapsmøte i NISK 2016

Oppdaterte Dokumenter...

NISK AVHOLDER SITT REPRESENTANTSKAPSMØTE SØNDAG 8. MAI PÅ QUALITY AIPORT HOTEL GARDERMOEN.

Lørdag 7.mai vil det være møte med styret og avdelingen. RS Dokumenter vedlagt..

NISK LOGO_200x200

Representantskapsmøte i NISK

Det kalles inn til representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb på Gardermoen 8. mai 2016  kl. 0900

Les hele innkallingen.

 

Mørk grønn

Protokoll fra årets representantskap i Norsk Irsksetterklubb

Årets Rs ble gjennomført 10.Mai på Gardemoen - Les protokoll fra møte og andre oppdateringer.

Årsberetning for 2012 protokoll GF/RS 2013

Her finner du årsberetningen for 2012, slik det ble godkjent av GF 12.mai 2013.

Og protokoll fra GF 2013