Det var to unghunder og 9 voksne hunder som stilte til start. Føre vekslet mellom hard skare, bunnløs snø og tungt føre. Vi gikk 15 min i motvind første runden for utenom siste slipp. Etter pause gikk vi i 10 min stort sett i medvind. Mesterskapet ble dømt av Tom Johansen og Ingrid Frenning. Det kåres kun klubbmester med fuglearbeid. Her har dere en noe uformell dreiebok:

UK
IS Skadi mot ES Nigo. Skadi tar føringen i slippet, Nigo noe opphengt i makker. Ut over slippet tar Nigo over føringen med bedre dybde og bredde i slippet.

Rangering:
Settes likt- Skadi leder klubbmesterskapet i UK- Nigo leder gjesteklassen.
 

AK
IS Tettey mot IS Jago. Tettey tar føringen i slippet og jakter utmerket for sin fører. Jago er noe opphengt i fører og føret. Tettey over Jago.

Rangering:
IS Tettey
IS Jago
 

IS Senja mot IS Aria. Begge starter meget godt ut med Senja i ledelsen. Ut over i slippet får begge med seg terrenget i både bredde og dybde i god kontakt med fører. Senja over Aria.

Rangering:
IS Tettey
IS Senja
IS Aria
IS Jago
 

IS Sarek mot IS Aip. Begge trøkker skikkelig til fra start. I åpent terreng blir Sarek noe ensidig og noe omstendelig rundt vegetasjon. Aip setter farten noe ned i løssnøen. Aip over Sarek.

Rangering:
IS Tettey
IS Aip
IS Senja
IS Sarek
IS Aria
IS Jago
 

IS Røder mot IS Scotty. Røder tar føringen i slippet og får med seg godt med terreng. Scotty trekker an til stand, løser selv ut. Ut over i slippet får begge med seg anvist terreng i god kontakt med sin fører. Røder over Scotty.

Rangering:
IS Tettey
IS Aip
IS Senja
IS Røder
IS Sarek
IS Aria
IS Scotty
IS Jago
 

IS Torres mot IS Ragg. Torres tar straks føringen I slippet og vise oss et utmerket søk. Ragg tar etter hvert skikkelig tak i terrenget. Torres over Ragg.

Rangering:
IS Torres
IS Tettey
IS Aip
IS Senja
IS Røder
IS Ragg
IS Sarek
IS Aria
IS Scotty
IS Jago

 

IS Orion mot IS Tettey. Begge jakter meget godt med Tettey i føringen. Midt i slippet snur vi til medvindsøk- noe begge løser på en meget god måte i god kontakt med sin fører. På slutten stopper Orion opp. Tettey over Orion.

Rangering etter første runde:
IS Torres
IS Tettey
IS Aip
IS Senja
IS Orion
IS Røder
IS Ragg
IS Sarek
IS Aria
IS Scotty
IS Jago


Pga. oddehund leder nå IS Tettey runde 2 i klubbmesterskapet AK. Lunsjpause.
 

UK

IS Skadi mot ES Nigo. Begge starter straks ut i meget godt medvindsøk. Ut over i slippet tar Nigo  føringen med bedre dybde og bredde i slippet. Settes likt- Skadi ble beste unghund- Nigo beste unghund i gjesteklassen.
 

IS Jago mot IS Senja. Begge starter straks ut i utmerket medvindsøk i god kontakt med fører. Settes likt.

Rangering:
IS Tettey
IS Senja
IS Jago
 

IS Aria mot IS Aip. Begge tar meget godt tak I terrenget på tungt føre i skogen. Aip modererer seg noe på slutten. Aria over Aip.

Rangering:
IS Tettey
IS Senja
IS Aip
IS Aria
IS Jago
 

IS Sarek mot IS Scotty. Sarek tar straks føringen i skogen med dypsnø. Scotty sliter. Sarek over Scotty.

Rangering:
IS Tettey
IS Senja
IS Sarek
IS Aip
IS Aria
IS Jago
IS Scotty
 

IS Torres mot IS Røder. Begge starter meget god tut, men større bredde og dybde er ønskelig. Settes likt.

Rangering:
IS Tettey
IS Torres
IS Senja
IS Sarek
IS Røder
IS Aip
IS Aria
IS Jago
IS Scotty
 

IS Orion mot IS Ragg. I skogen med dypsnø tar Ragg føringen og får med seg anvist terreng i gode slag. Orion sliter. Ragg over Orion.

Resultatet for andre runde:
IS Tettey
IS Torres
IS Senja
IS Sarek
IS Ragg
IS Aria
IS Aip
IS Røder
IS Jago
IS Orion
IS Scotty
 

Det ble ikke kåret klubbmester i noen av klassene. Takk for en trivelig dag i fjellet!