Det kom kun 5 medlemmer til årsmøtet i år. Været var vel en årsak til det? (Masse snø) Leder, Ole, ønsket velkommen, og det ble avholdt ett minutts stillhet for Lars Ove Tangvik som er gått bort, og som har vært et aktivt medlem for klubben, senest som instruktør på dressurkurset for et par år siden.

EC862CAF-265F-4C99-B1D4-15C9ECA10694_550x978.jpeg

Deretter forløp årsmøtet i kjente baner.

Innkalling ble lagt ut i god tid, ingen kommentarer, godkjent.

Ole var dirigent og Bjørg referent mens Jørn Morgan Sognebro og Arne Huse skriver under protokollen.

Marlis leste opp årsberetning, ingen bemerkninger til den. Godkjent.

Regnskap ble lest opp av Marlis, ingen bemerkninger. Godkjent.

Revisjonsberetning ble lest opp, ingen bemerkninger. Godkjent.

Handlingsplan og budsjettforslag ble gjennomgått, ingen bemerkninger.

Ingen saker har kommet inn, som skal taes opp i representantskapsmøtet 12 mai, Ole og Marlis reiser dit.

Ingen innkomne forslag til styret. Valgkomiteen har foreslått Jørn Morgan til nytt styremedlem, for Kenneth Breili som går ut. Valgt. Ellers stiller de aktuelle til gjenvalg.

Det nye styret består av:

  • Leder: Ole Pinderup – 1 år igjen
  • Nestleder: Fred Harald Kristiansen – gjenvalg 2 år
  • Sekretær: Bjørg Follaug Navjord – 1 år igjen
  • Kasserer: Marlis S Karlsen – gjenvalg 2 år
  • Styremedlem: Thomas Roka-Aardal ( web ansvarlig) – gjenvalg 2 år
  • Jørn Erik Navjord (treningsutvalg) – 1 år igjen
  • Jørn Morgan Sognebro – nyvalgt 2 år

Det nye styret (Jørn Erik Navjord ikke tilstede):

E334D54C-9873-49B5-9237-98883D0D2E01_551x413.jpeg

Revisor: Jan Martin Veberg – gjenvalg 2 år

Valgkomite til neste årsmøte: Kenneth Breili, Ulrik Myrhaug, Morten Fuglerud

Etter årsmøtet fikk vi besøk av Carmen Kadim, til å holde foredrag om trening, massasje, muskler og ledd hos våre jakthunder.

1C550AD9-C34C-45C7-B95F-FDB580C68EFA_550x267.jpeg

Hun fortalte om sin bakgrunn og årsak til hun startet å behandle hund. Det var et lærerikt og engasjerende foredrag der hun hadde med egen hund til å demonstrere teknikker hun brukte. Tror dette var et lærerikt foredrag for de fleste.

746E5CC0-3985-4C5E-8B0D-4B978C00F528_550x267.jpeg

E8ED682D-31D3-4279-BA13-BC2D7657DB1E_267x550.jpeg