Nisk logo 100år_600x705

Oppdaterte Partilister for Jubileumsprøven 19-21.August pr 20.08.2017 Oppdatert 15:00

Her følger oppdaterte partilister pr.20.08.2017..   Sekretariatet er på Trolltun Gjestegård, 1,5 km nord for Dombås Sentrum.  Tlf. prøvesekretær Ellen B. Dobloug, 413 25189, epost ellenbd@online.no. Er det mangler ved påmeldingen, må det tas omgående kontakt med prøvesekretær.

Det må betales til dommeren kr 100,- pr bil for parkering og bom til terrengene i Hodalen alle dager.

De som skal møte i terrengene i Hodal må gi Umiddelbar beskjed til Ellen B. Dobloug,tlf: 413 25 189  Epost: ellenbd@online.no

 

 

Foreløpig partiliste VK søndag 20.8..pdf (Pr20.08)

Foreløpig partiliste søndag 20.8..pdf  (Pr20.08)

Foreløpig partiliste mandag 21.8..pdf (Pr20.08-Kl15:00)

Venteliste AK søndag 20.8..pdf (Pr20.08)

Venteliste UK søndag 20.8..pdf (Pr20.08)

 

Egenerklæring løpetid.doc

Informasjon til deltakere 2017.doc

 

 

JUBILEUMSPRØVEN 19.-21. AUGUST 2017

 

VIKTIG INFORMASJON TIL PRØVEDELTAKERE!

Sekretariatet er på Trolltun Gjestegård, 1,5 km nord for Dombås Sentrum.  Tlf. prøvesekretær Ellen B. Dobloug, 413 25189, epost ellenbd@online.no. Er det mangler ved påmeldingen, må det tas omgående kontakt med prøvesekretær.

 

Opprop

Opprop hver dag kl. 0730 på parkeringsplass ved militærbyggene på Hjerkinn v/E6. Avkjøring vil bli merket. Vennligst la hundene bli liggende i bilene mens oppropet pågår.

 

De som skal starte i Hodalen, gis mulighet til å møte ved Hodalen Fjellstue kl 0900. Forutsetningen er at det sendes mail til prøvesekretær om dette senest kl 1800 kvelden før prøvestart, med navn på hund, registreringsnummer, navn på hundens eier/ fører med telefonnummer. Skulle noe skje som likevel forhindrer hunden fra å starte MÅ det gis beskjed til prøvesekretær i god tid før oppropet slik at de som står på venteliste får plass. 

 

Deltakere som har fått tildelt terreng i Lesja, skal betale kr 100,- i bompenger.  Kort eller kontanter kan brukes.

Deltakere som har fått tildelt terreng i Hodalen, skal betale kr 100,- i bompenger.  kontanter til dommer.

 

 

HUSK:

Ta med kopi av registreringsbevis og vaksinasjonsattest samt sauedressurbevis i ORIGINAL.  Det vil bli tatt stikkprøver.  

 

OBS! En fører som starter med 3 hunder eller flere (max. 5 hunder) på samme parti, skal ha med hjelper.  Hjelper skal IKKE selv føre hund på partiet.

 

Eieren og den som disponerer hunden, er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder.  Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet når de ikke er under bedømmelse.  Bruk av pigghalsbånd er forbudt.

 

Enhver dommeravgjørelse er endelig og udiskutabel.  Usportslig opptreden i samband med dommerens beslutninger er ikke tillatt.

 

Alle deltakere ønskes lykke til!

 

VELKOMMEN TIL JUBILEUMSPRØVEN 2017!

Prøvekomiteen

 

Tips en venn Skriv ut