Vi ønsker alle våre medlemmer et godt nyttår!

NISK avd.7 har per i dag ingen valgkomitè, så dersom du har lyst til å bidra så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss! Vi setter pris på den hjelpen vi kan få. Ta gjerne kontakt med oss på mail avd7@nisk.no. Vi vil avholde årsmøtet i slutten av februar, dato vil bli satt fortløpende. 

Våre medlemmer kan lufte på Stokkmarka frem til 1.april i førsteomgang. Vi vil ta en vurdering på årsmøtet på hva medlemmene ønsker videre. 

Vi planlegger å ha en samling med et foredrag/kurs for våre medlemmer om noen uker.  

Videre er det et ønske fra et av våre medlemmer om å se protokollen fra styremøte 11.10.21

 

NISK avd.7 styremøte

Dato: 11.10.21

Tid/sted: 19:30-20:30, Stokkmarka

 

Tilstede:

Gabrielle Cappelen

Bjørn Schjølberg

Hilde Kvithyll

Aksel Andrè Wiik Martinsen

 

Ikke tilstede:

Tor-Hartvig Bondø

 

Referent: Aksel Andrè Wiik Martinsen

 

Styresaker:

  1. Fellesutstillingen

Hva er NISK avd.7 sitt bidragsområde i år? Parkering + diverse.

  1. Stokkmarka hundepark

Gjerdet er nedbetalt. Godt initiativ med et luftetilbud så sentralt. God respons fra medlemmer. Regnskap kommer ifbm. årsmøtet.

  1. Hundepark Røros og Nord-Trøndelag

Allerede et godt tilbud gjennom lokal klubb i Røros.

Nord-Trøndelag jobbes videre med. Det er visshet om at det allerede eksisterer tilsvarende tilbud her. Vi ser på forskjellige måter å utvide tilbudene på.

  1. Instagram-konto

Mulig å skape et bindeledd mellom nye unge irsk-setter-eiere.

  1. Facebook-gruppe vs. Facebook-side

Det eksisterte en gruppe og en side på Facebook for avd.7. Gruppen har blitt deaktivert, og all aktivitet er bestemt flyttet over til Facebook-siden. Prøveresultater blir lagt ut på Facebooksiden til NISK avd.7. 

  1. Refusjon av flybillett til medlem av NISK

Styret tok en gjennomgang av saken, og var enstemmige om at NISK avd.7 ikke dekker flybilletten til årsmøtet. Dette skyldes covid, og da det er helt frivillig å reise til RS, har ikke avd.7 muligheten til å dekke denne utgiften.

  1. Brønnøysundregisteret

Utmelding og innmelding av nytt styre i Brønnøysundregisteret er under utredning.