Røde og hvite irsksettervalper ventes 2008-05-29 Ytterlige opplysninger finnes på valpelisten. http://www.nisk.no/valpeliste.86909.no.html