Fra venstre ser dere vårt nye styremedlem Stein Jørgensen, Per Erik Gärtner, Cato F. Andersen, Mette Veidal, Ina K. Greve og vårt andre nye styremedlem Christian Hansen. Foran Lene Moen og Høstfjellets Røa:-) Vi ønsker de nye styremedlemmene velkommen og setter stor pris på at de ville være med oss! Dette er to styremedlemmer som er veldig aktive, har lang erfaring med irsk setter og som i tillegg er kreative og vi gleder oss til å samarbeide med dem! Navn og E-postadresser til alle styremedlemmene ligger forøvrig øverst på avdelingens side:-) NB! Vi er i ferd med å få ny fellesadresse til styret, i mellomtiden kan dere bruke otmoen@online.no når dere vil sende en mail til hele styret.