¨NISK LOGO_500x500

NORSK IRSKSETTERKLUBB INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte 19.august 2020 kl. 15.00.

 

Innkalling til ekstraordinært Representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb onsdag 19.august 2020. 

Tid: Onsdag 19.august 2020 kl. 15.00

Sted: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel.

 

Med bakgrunn i det som er omtalt som regnskapssaken i avd. 7, styrets behandling og konklusjon med den påfølgende disiplinærsaken innkaller Styret i Norsk Irsksetterklubb herved til ekstraordinært Representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb, Gardermoen 19. august kl. 15.00.

Saken er hyppig omtalt på diverse sosiale medier. Dessverre med fakta feil, misforståelser og en ensidig vinkling av saken. Hovedstyret mener det allikevel har vært riktig og ikke kommentere eller argumentere denne saken på sosiale medier. Styret mener allikevel at det nå er riktig at saken blir ordentlig belyst og gjennomgått av klubben og at et representantskapsmøte er det riktige forum.

Styret oppfatter ikke dette som en sak mellom styret og avdelingsstyret i avd. 7, men en sak mellom klubben og enkelte medlemmer av det tidligere og eksisterende styret i avd. 7. Styret vil også derfor be om at klubben tar stilling til hva slags oppførsel som er akseptabel i vår klubb og hvem som skal lede klubben fremover.

 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Fastsette representantenes stemmer

3. Valg av dirigent, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

4. Innkomne forslag

      1. Avlskriterier

      Leder for avdeling 7 er invitert til å redegjøre for regnskapssaken i avdeling 7 men har avslått.

      2. Avdelingsstyret i avdeling 7 for 2018 redegjør for sin side av saken og deres oppfattelse - 30 minutter

      3. Styrets leder redegjør for saksbehandlingen og konklusjon i regnskapssaken. De etterfølgende opplevelsene og disiplinær saken

      4. Styrets forslag tas opp til votering

På grunn av smittevernregler må vi ha påmelding av alle deltakerne med navn og fra hvilken kommune dere kommer fra. Men også i forhold til størrelse på lokale og antall møtemat.

Send påmelding til post@nisk.no  innen 14.08.

 

Vel møtt!

Hilsen styret i Norsk irsksetterklubb.

 

Avlskriterier for Norsk Irsksetterklubb.docx

Forslag fra styret.docx

PROTOKOLL med underskrift.pdf