1

1. Slipp

IS Emilie mot ES Adam (Oddehund)

Emilie har fuglearbeid uten reis, apporterer ikke levende fugl. Makker har fuglearbeid.

 

Navn Jaktlyst Reviering Viltfinnerevne Fuglebehandling  Regelbrudd Sum
Emilie 4 4 2 6 -2 14
2

2. Slipp

 

P Raya mot SV Jago

Jago har fuglearbeid med reis, og godkjent apport

 

Navn Jaktlyst Reviering V-finnerevne Fuglebehandling Regelbrudd Sum
P Raya 7 6 -4     9
SV Jago 5 5 4 9   23
3

3. Slipp

 

ES Sizou mot B Fiorindo

Begge har tre sjanser på fugl uten å lykkes helt
 

Navn Jaktlyst Reviering V-finnerevne Fuglebehandling Regelbrudd Sum
ES Sizou 8 9 -6     11
B Fiorindo 7 8 -6     9
4

4. Slipp

 

GS Shira mot KV Lita

Begge jakter meget godt, Lita revierer bedre. Shira farb med reis, det skytes, apporterer korrekt utlagt rype. Stand på Lita, Shira respekterer ikke makkers stand. Lita reiser ryp og fallapporterer.
Senere sjanser på fugl på begge hundene.

 

Navn Jaktlyst Reviering VF-evne F-behandling Regelbrudd Sum
GS Shira 7 7 -1 10 -2 21
KV Lita 7 8 2 7 -2 22

 

5

5. Slipp

 

P Ingo mot B Svabø

Ingo tar straks føringen, blir borte, finnes i stand. Fuglearbeid med reis, presisjon under utredning. Apporterer felt fugl korrekt. Etter innkallingsordre finnes Svabø i stand, reiser noe forsiktig rype, utreder og apporterer mangelfullt.

 

Navn Jaktlyst Reviering VF-evne F-behandling Regelbrudd Sum
P Ingo 8 7 3 10   28
B Svabø 4 3 2 4 -2 11

6. Slipp

 

KV Falco mot GS Magda

Magda tar straks føringen og holder den slippet gjennom.

 

Navn Jaktlyst Reviering VF-evne F-behandling Regelbrudd Sum
KV Falco 4 3       7
GS Magda 7 8       15

 

 

7

7. Slipp

 

SV kompis mot ES Calli

Calli tar straks føringen og jakter glimrende i medvind. Calli finnes senere i stand, reiser presist rype. Apporterer felt rype. Kompis har også sine muligheter.

 

 

Navn Jaktlyst Reviering VF-evne F-behandling Regelbrudd Sum
SV Kompis 6 6 -8   -2 2
ES Calli 8 8 2 9 -2 25
Pause i fjellet

Lunsj ute i det fri

 

Da blir det en liten pause i fjellet med god mat og drikke før neste slipp.

8

8. Slipp

 

IS Terra mot B Hero

Begge jakter godt

 

Navn Jaktlyst Reviering VF-evne F-behandling Regelbrudd Sum
IS Terra 7 5       12
B Hero 8 5       13
9

9. Slipp

 

P Point mot SV Rago

Begge jakter godt. Rago noe åpen. Begge har sjans på fugl. Point vinner slippet på bedre reviering.

 

Navn Jaktlyst Reviering VF-evne F-behandling Regelbrudd Sum
P Point 6 6 -2     10
SV Rago 7 3 -2     8

 

 

10

10. Slipp

 

ES Ramses mot GS Egon

Begge jakter meget godt med Ramses i føringen. Egon finnes i stand, når fører kommer til letter ryper presist foran. Apporterer utlagt fugl korrekt.

 

Navn Jaktlyst Reviering VF-evne F-behandling Regelbrudd Sum
ES Ramses 8 8 -4     12
GS Egon 6 7 4 8   25

 

11

11. Slipp

 

IS Tjikkom mot KV Tell

Tjikkom jakter meget godt, fire fine fuglearbeid med minus på apport.

 

Navn Jaktlyst Reviering VF-evne F-behandling Regelbrudd Sum
IS Tjikkom 8 8 10 6 -2 30
KV Tell 4 4 -10     -2

En stor takk til alle som har bidratt med oppdateringen i dag og en spesiell stor takk til Vidar Molvær og Eldri Kjørren som har bidratt med bilder og poenger fra fjellet.