Nisk avd 7 header

Nisk avd.7: Hundekurs 2020

Nisk avd.7 vil i løpet av våren og sommeren gjennomføre de aktivitetene som har blitt utsatt pga. covid-19. 

Nisk avd7 aktiviteter 2020 v5