Nisk avd 7 header

Nisk avd.7: Aversjon hund/sau 2020

NISK avd.7 arrangerer saueaversjon i samarbeid med Malvik JFF og Røros JFF. 

aversjonsdressur