NISK LOGO_200x200

Oppdatert med årsmøtedokumenter

NISK avd.7 arrangerer Årsmøte

Tirsdag 21. januar kl. 18.30

Sted: COOP Norges kantine, Østre Rosten 108, Tiller.

VELKOMMEN!

Hilsen Styret i avd.7

 

Årsmøtedokumenter
Innkalling og årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Valgkomiteens innstilling
Møtereferat valgkomite
Aktivitetsplan 2020
Budsjett 2020