Fristen er 23.desember og de sendes på e-post til Per Arild Lie. Send med bilde!

e- post adr: per.a.lie@outlook.com

Kun resultater oppnådd i 2021 er gjeldene.

Presentasjon av vinnerne blir på årsmøte i januar, med utdeling av diplomer og premier!

 

 

Poengberegning Årets Hunder.docx

Statutter Hokus Pokus.docx

 

Hilsen styret i avdeling 5.