Onsdag 27.april kl. 19.30 inviterer vi til medlemsmøte for å diskutere avdelingens innstilling til saker som skal behandles på årets Representantskapsmøte 8.mai.

Sted: Midtunhaugen 13 A,  (AOG lokaler).

Det er spesielt viktig at vi får diskutert sak 9 og 10; En eventuell omlegging av NISK sin organisasjonsmodell og lovendring. 

Alle innkomne saker til behandling ligger under sakspapirer her;  https://nisk.custompublish.com/innkalling-til-representantskapsmoete-2022.6512081-554396.html 

Har du ikke mulighet til å delta kan du sende dine kommentarer på e-post til: avd5@nisk.no

Eller om du ønsker å delta digitalt på Teams kan du sende påmelding på e-post til: eirik.f.lohne@gmail.com 

Vel møtt!

 

Hilsen styret NISK avd.5