Vi arrangerer apportbevisprøve ved Espeland Fangeleir, Moldamyrane 81. Møt øverst i veien kl. 17.30 for gjennomgang.

Prøven starter kl. 18.30.

Dommer: Rune Amundsen.

Pris for de som ikke er deltaker på årets apportkurs er kr. 50,- Vipps ved oppmøte til 588637 (NISK avd.5). Påmelding på forhånd til viging@online.no  

Ta med registreringsbevis til hunden og godkjent apportfugl. 

VELKOMMEN!

Hilsen styret NISK avd.5 Vestland.

 

 

APPORTBEVISPRØVE

(Fra Dommerhåndboka 2019)

Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet fugl som ikke har etterlatt seg spor skal prøves.

 For å sikre mest mulig like forhold med hensyn til luktbildet under avprøvingen, skal minimum fire hunder m/fører gå over det aktuelle terrenget på kryss og tvers.

Fuglen skal være av jaktbart art, hel og fersk, fryst, opptint eller tørket og skal godkjennes av dommeren.

GJENNOMFØRING:

Apportobjektet legges ut i terrenget på et normalt haglskudds avstand 25-40 meter, slik at det ikke er synlig fra standplassen, og uten at fører eller hund har kunnet observere utleggingen. Videre må utleggingen skje på en slik måte at hunden ikke bruker utleggerens spor til hjelp ved lokalisering av viltet. Dommeren anviser "fluktretningen" og standplassen (startstrek) hvor start og avlevering skal finne sted, og hvor fører skal oppholde seg så lenge hunden er under prøving. På kommando skal hunden ved utnyttelse av vinden avsøke det anviste terreng, lokalisere viltet som gripes og straks bringes tilbake til startstedet hvor det avleveres villig til føreren. Fører kan dirigere hunden ved tegn, tilrop eller fløyte. Dommeren avgjør når prøving av hunden skal avsluttes.

APPORTOBJEKTET:

Med «jaktbar art» menes fugler som gir premie i henhold til jaktprøvereglementet. Det betyr at rype, orrfugl, storfugl, rugde, fasan og rapphøns alle er godtagbare som apportobjekt i alle prøvegreiner. Vinter- eller høstrype er likegyldig. - «Fuglen skal være hel og fersk, opptint, fryst eller tørket og skal godkjennes av dommeren.» Det betyr at den ikke kan være tarmtrukket eller at skinnet er åpnet. Bryststykkene skal være på plass. Om fuglen mangler en fot, hode eller deler av vinge er det av mindre betydning. Skutt fugl har jo også sine mangler. Det er dommer som godkjenner apportobjektet senest før det legges ut første gang. Apportfuglen må være fri for hyssing, nett og lignende.