Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nisk avd. 4 Sørlandet - Innkalling til Årsmøte for 2018 på Skisland fredag 25.01.2019kl 18.00.

Apport Easy.jpgForslagsom skal behandles på årsmøte må sendes til torfo@online.no/ Tore Foss Marnarveien 4875. 4536 Bjelland. innen14.01.2019

Innkalling / dagsorden.

1. Godkjenning av dagsorden.

2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen.

3. Regnskap 2018.

4. Innkomne forslag.

5. Forslag til aktivitetsplan 2019.

6. Budsjett 2019.

7. Valg av representant til RS.