Påmelding:
Påmelding sendes til Bjarnar Schicora tlf: 909 88 559 eller mail: bjarnar43@gmail.com
Første mann til mølla prinsippet. 

Betaling:
Betaling skjer fortløpende når du har motatt bekreftelse på påmeldingen. Frist 2 dager etter påmelding. 
Til kontonummer: 3100 60 44800 
Merkes med: Treningssamling Hovden - Navn på deltaker
Det er bindene påmelding da det er begrenset antall plasser tilgjengelig. 

Pris: 1000,- 
Dette inkluderer kost og losji, 2 dager trening i fjellet. 

Program legges ut senere.