20190310_121227

NISK avd 4. Inviterer til treningssamling på Hovden 6 - 8 Mars

Det er i år innført ekstraordinær båndtvang i Bykle på grunn av reinsdyrene som har trukket ned fra fjelet. 
Det er lagt inn søknad om dispensasjon på terrengene som er tenkt å bruke under samlingen, men denne blir ikke godkjent før nærmere datoen. 
Dispensasjonen avhenger av hvor reinsdyrene befinner seg. Per nå så det ikke ut til at det skulle bli problem, vi velger derfor å ta imot påmeldinger og 
satser på at dette skal gå fint. Dersom treningsamlingen må avlyses refunderes fullt beløp. 

NISK AVD 4 inviterer til treningssamling på Hovden, 6 - 8 Mars. 
Inkvartering blir på hyttene til Oddvar og Kari. 

Påmeldingsfrist er 28.02.20 
 

Påmelding:
Påmelding sendes til Bjarnar Schicora tlf: 909 88 559 eller mail: bjarnar43@gmail.com
Første mann til mølla prinsippet. 

Betaling:
Betaling skjer fortløpende når du har motatt bekreftelse på påmeldingen. Frist 2 dager etter påmelding. 
Til kontonummer: 3100 60 44800 
Merkes med: Treningssamling Hovden - Navn på deltaker
Det er bindene påmelding da det er begrenset antall plasser tilgjengelig. 

Pris: 1000,- 
Dette inkluderer kost og losji, 2 dager trening i fjellet. 

Program legges ut senere.