NISK Logo Avd 4

NISK avd 4 - Årsmøte referat 31.01.2020

I lenken under ligger referatet for årmøte. 
NISK avd 4. Årsmøte rapport.pdf