I lenken under ligger referatet for årmøte. 
NISK avd 4. Årsmøte rapport.pdf