NO39686/18 Neadalens Litj-Kula oppfyller alle klubbens krav og er herved ny godkjent avlshund.

 

Mor:                Rosenlias Kanon-Kula

Far:                 Lux Vom Kappellenpfad

 

Oppdretter:    Torgeir Møst

 

 

Eier:                Torgeir Møst