NISK avd.7

Møte om RS saker

NISK holder også i år et medlemsmøte der vi diskuterer sakene som skal behandles på representanskapsmøtet 12.mai.

 

Møtet blir på Coop Tiller 07.mai kl. 1900.

 

Sakene som skal behandles på RS finner du ved å klikke  her