Avd3 innkaller til årmøte på Mekonomen Lillehammer den 5.februar kl. 19.00.

Innkalling til Årsmøte NISK avd. 3 hedmark og Oppland Tirsdag 5.februar kl 19.00. Årsmøtet avholdes på Mekonomen Lillehammer.  Adresse: Korgvegen 40, 2619 Lillehammer

Årsmøte dokumenter ligger vedlagt. Regnskap og budsjett vil bli lagt ut så fort det er klart. 

Dagsorden Ved NISK avd. 3’s Årsmøte Mekonomen Lillehammer,  Tirsdag 5.februar  2019 kl. 19.00

DAGSORDEN

Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3: Årsberetning for 2018

Sak 4: Regnskap for 2018

Sak 5: Innkomne forslag

Sak 6: Budsjett og handlingsplan for 2019

Sak 7: Valg av avdelingsstyre

Sak 8: Valg av utsendinger til representantskapet

 

Årsberetning 2018 ().docx