Avdeling 5 inviterer medlemmene til medlemsmøte der tema er forberedelser til NISK sitt Representantskapsmøte (RS).

Under årets RS på Gardemoen 12. mai er en av sakene RAS; Rasespesifikk avlsstrategi. RAS oppdateres hvert 10. år og alle medlemmer gis mulighet til å komme med innspill til endringer. I november 2018 arrangerte NISK avlskonferanse i Trondheim der RAS ble diskutert. Det kom en del innspill til endringer som vil bli vurdert med i det nye oppdaterte RAS som blir presentert på RS, der vil avdelingene ha mulighet til å stemme over nytt forslag. Under årsmøte til avd .5 i januar ble alle innspill presentert. Vi ønsker at alle medlemmene i avdelingen vår skal få komme med sine innspill, og at avdelingen står samlet i hvordan vi skal stemme under årets RS. Dette skal vi diskutere og bli enige om på medlemsmøte.

Eventuelt; andre saker til RS.

Aktivitetsplan 2019

Enkel servering.

Sted: Midtunhaugen 13 a. Bak kaffehuset Friele, opp bakken til høgre ved skilt "E.Lund Maskin" ( ring 93233136 dersom du ikke finner frem).

VELKOMMEN!

På vegen av styret i avd. 5

Nina og Per Arild.