Det vill tirsdag 07. Mai klokken 18.00 bli holdt medlemsmøte for medlemmene i NISK avd 4 på Skisland 
om saker som skal behandles på RS 12 Mai. 
Det som vill bli hovedtyngden i møte er og høre medlemmenes innvendiger og meninger om RAS. 

Følg linken for dokumenter som forteller mer om de nye forlagene som er kommet inn.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NORSK...

Har du spørsmål ta kontakt med Kåre Aspenes. 
nisk.sorlandet@gmail.com
40479287