NO57442/19 Lyngklumpens MT Lotta oppfyller alle klubbens krav og er herved ny godkjent avlshund, samt at den oppfyller også kravene som betegnelsen elitehund.

 

Mor:                N J(K)CH N UCH LB Miss Mini-Me av Einbugga

 

Far:                 N UCH N J(K)CH N JCH Red Dubliner Cen Super Ted

 

Oppdretter:    Seljesether Christell / Johnsen Dag Stian

 

 

Eier:                Dag Stian Johnsen / Mikael Astrup