r_a-hofte

Krav til kjent status HD for irsk rød og hvit setter

Registreringsrestriksjon innføres 1.1.2014

Fra 1.1.2014 innføres det registreringsinstreksjon for HD hva angår irsk rød og hvit setter. Dette er de samme kravene som i lengre tid har vært gjeldende for irsk setter.

Her kan du lese mer om de nye reglene: http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/05/registeringsrekstriksjoner.pdf