Kontaktpersjoner :

Nord:
Geir Pedersen 91156620 Namdalen
Terje Eriksen 99024144 Steinkjer
Østerdal/Røros :
Bjørn Schjølberg 91544407 Røros.
Marit Skancke Langen 95106658

Nord:
Geir Pedersen  91156620 Namdalen
Terje Eriksen    99024144 Steinkjer
Østerdal/Røros :
Bjørn Schjølberg 91544407 Røros.