NISK Avd. 2 sin årlige skogsfuglprøve i Kongsberg gikk av stabelen onsdag 27/8 i Statskog Sølvverkets terrenger. Det stilte 20 hunder til start kl 15.30, fordelt på 6 partier med 2-4 hunder i hvert parti. Vi hadde litt regn først på ettermiddagen, senere oppholdsvær men fortsatt grått og til dels tåke. Det var lite vind og dårlig vitring, altså en vanskelig dag for hundene. Det var mindre fugl enn normalt; lite kyllinger og mest voksen enkeltfugl. Men takket være våre iherdige og lokalkjente dommere fikk likevel mange sin sjanse på fugl. Noen røyk ut pga ettergåing, samt at flere ikke taklet de vanskelige forholdene slik at det ble ”støkk” i stedet for stand. Det ble derfor i år kun 2 premier:

2AK KV Vitjar’s Fie (16816/03) e/f Audun Kristiansen

2AK IS Skottjønnas Turte (05186/03) e/f Arne Huse

En stor takk til våre trofaste dommere som gjør en kjempejobb, og gir oss andre sjansen til å stille; Arne Hvamb, Jørn Lindtvedt, Egil Åsli, Per Jørgen Thowsen, Kjell Enberget og Robert Gill. Takk også til våre sponsorer og støttespillere: Bladet Jakt Felleskjøpet/ Labb Statskog Forsvaret/HV-03 Vi ønsker alle en fortsatt god prøvehøst og skitt jakt – med anmodning om å jakte pent i Kongsbergskauen i år…

Arne Huse prøveleder