Ingemar Søderstrøm førte Rastaskogens Bixi til en 2UK Lørdag 23/8 på Kiær

Vi gratulerer !
Har du resultater fra høsten prøver eller sommerens utstillinger ?
Send det til oss, så legger vi det ut.