JULEMØTET 28.NOVEMBER ER AVLYST!

Det gjenstår enda en del på det nye klubbhuset, vi har derfor valgt å avlyse julmøtet som skulle vært den 28.11.08. Men satser på å få til et medlemsmøte på nyåret.
Styret i NISK
Publisert