Irskesjøens Zidan utst_130x98
Irskesjøen's Zidan

Irsksettere med premieringer.

VK-kval: Irskesjøen's Zala Eier/fører: Jan-Arild Kingswick/Kai Ove Holten

AK

E-Jæggil Av Miessevarri 1. AK Eier/fører: Trond Østgård

UK

Neadalens Tina 2. UK Eier/fører: Gudmund Nygård

Irskesjøens Zidan 2.UK Eier/fører: Kristoffer Brobakk