I UK har vi fått følgende innmeldinger:

Rastaskogens Yatzy: 2. UK på Kongsvold

Rastaskogens Bixi: 2. UK på Kjær og 1. UK på Kongsvold

Høstfjellets Røa: 3. UK og 2. UK på Kongsvold, 2. UK og 1. UK i Sjodalen

I AK vet vi at:

Riiseskogens Tia Maria har fått en 2. AK


I VK har vi fått melding om at:

R-S Storm fikk 4. premie VK på Kongsvold