Velkommen til medlemsmøte 12.01.2021 
Sted: Grimstad vertshus klokken 18.00 

Det vill også være mulig og delta på Teams. Send da inn din mail til nisk.sorlandet@gmail.com så vill du få møteinnkallelse. 
Det skal taes opp saker som skal behandles i organisasjonsutvalget 22.01.2021 
Se vedlegg Notat til høringsmøte på Gardermoen 22.01.2022.pdf

( TIL INFO, Årmsmøte er planlagt 28.01.2021, Husk å send inn dine forslag før, egen innkallelse kommer) På RS 2021 ble det vedtatt å på vår organisering. Organisasjonsutvalget ble nedsatt.

Erfaringer har vist at det er svakheter ved DK-systemet, da det er vanskelig for DKer å få i gang aktiviteter. Også enkelte distriktsavdelinger sliter tidvis med aktiviteter og rekruttering av tillitsvalgte.

Det var og pekt på reformen knyttet til endringer i fylkesgrenser. Organisasjonsutvalget mener at dette er mindre relevant for NISK sin organisering, og at vi skal ta utgangspunkt i en organisering som gagner vårt arbeid.