Når det gjelder innmelding av resultater av jaktprøver er det hundeeiers ansvar å gjøre dette.

Send det til jansen@andenes.no så vil jeg publisere det, og registrere det for kåring av årets hund.

noen ting må være med i mailen til meg:
Emnefelt i mailen: Resultat jaktprøve

  • Dato og sted for jaktprøven.
  • Plassering i jaktprøven.
  • Bilde.
  • Hundens fulle navn.
  • Eier av hunden.
  • Fører av hunden.
  • Oppdretter.
  • Kennelnavn.

Når dette er på plass og jeg har fått dette vil det ikke gå lang tid før det er publisert

Geir